Brněnská okružní třída a nové městské parky

urbanistická studie – 2005

Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. Jaroslav Šubr, Ing. Renata Šubrová

Nezařazené