Dvůr Časkovec – rekonverze areálu

studie 2008, částečná realizace 2009

       Ing. arch. Jiří Bradáč, Ing. arch. Martin Mikšík