Informační centrum Brno, Nádražní

studie – 2004

Ing. arch. Jiří Mikšík, vizualizace Wave studio