Knihkupectví Barvič a Novotný – oddělení hudebnin, Brno

studie, projekt – 2005

Ing. arch. Jiří Bradáč