Programy regenerace městských památkových rezervací a zón

Program regenerace Městské památkové rezervace Brno

I. etapa – 1994, II. etapa – 1995, aktualizace – 1996, 1998, 2000, 2006, 2008, 2011, 2015

Program regenerace Městské památkové zóny Prostějov

1996, aktualizace – 2004

Program regenerace Městské památkové zóny Tovačov

1998

Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Josef Němec, CSc., spolupráce Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Marketa Chlupová

Nezařazené