Stavby pro obchod, služby a průmysl

Lázeňský dům VLL Jeseník – depandance Silesie

studie rekonstrukce – 2015, dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby – 1. etapa 2016, 2. etapa 2017, realizace 2016 – 2018

Ing. arch. Jiří Bradáč, Ing. arch. Martin Mikšík

projekt interiéru – 1. etapa 2016, 2. etapa 2017, realizace 2018

Ing. arch.  Jiří Bradáč

Více »

Hájenka Kunštát

studie rekonstrukce, dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby – 2016, realizace – 2017

Ing. arch. Martin Mikšík

Více »

Sídlo firmy GF INSTRUMENTS, Brno

studie 2010, dokumentace k územnímu řízení 2011, dokumentace ke stavebnímu povolení 2012, dokumentace pro provádění stavby 2013, realizace 1. etapy 2013, realizace 2. etapy 2016, Stavba Jihomoravského kraje 2016 – 2. místo v kategorii Průmyslové stavby a technologické stavby

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková, Bc. Tereza Hozová, vizualizace Ing. arch. Lukáš Brückner

Více »

Zdravotnické stavby

Nástavba nestátního zdravotnického zařízení Chironax Invest Brno

- dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provádění stavby 2015, realizace 2016

Přístavba Imunologické laboratoře Brno Černovice

- návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení 2004, projekt stavby 2005

Nestátní zdravotnické zařízení Brno Komárov

- návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení 2002, dokumentace ke stavebnímu povolení 2003

Ing. arch. Martin Mikšík

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna

- spojovací krček – návrh 1999, projekt pro stavební povolení 2001

- sklad medicinálních plynů – projekt stavby 1999

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková

Lékárny

- studie a projekty lékáren 1992 – 2000

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Jiří Bradáč

Více »

100%REWORK měrové středisko

projekt stavebních úprav a projekt interiéru 2013 – 2014

Autor: Ing. arch. Jiří Bradáč

Vizualizace: Ing. arch. Lukáš Brückner

Více »

Jezdecký klub Viničné Šumice

studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby (2007 – 2010), kolaudace 2011

II. etapa výstavby – dokumentace pro územní řízení 2011, dokumentace pro stavební povolení a realiazaci stavby 2012, kolaudace 2012

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Jiří Bradáč

Více »

BKE Hrušovany – rekonstrukce provozního objektu

dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele – 2009, kolaudace – 2012

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Petr Bernard, Ing. Alena Zajíčková

Více »

Prodejna vína Valtice

studie – 2011
Ing. arch. Jiří Bradáč, vizualizace Ing. arch. Lukáš Brückner

Více »

A.A.R. CENTRUM, Brno

soutěžní návrh 2000, dokumentace k územnímu řízení 2004, dokumentace pro stavební povolení 2006, dokumentace pro provedení stavby 2007, kolaudace 2010

autoři Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Martin Mikšík

vedoucí projektant Ing. arch. Martin Mikšík, HIP Ing. František Jakubec, stavební řešení Ing. Radoslav Král (PROMED Brno, spol. s r. o.)

Více »

Dvůr Časkovec – rekonverze areálu

studie 2008, částečná realizace 2009

       Ing. arch. Jiří Bradáč, Ing. arch. Martin Mikšík

Více »

Soubor staveb sekundárních kolektorů Brno

Objekt pro větrání a únik na ulici Petrské

návrh 2000, projekt 2004, realizace 2005

Ing. arch. Jiří Mikšík

Objekt pro větrání a únik na Jakubském náměstí
návrh 2000

Ing. arch. Jiří Mikšík

Více »

Kingspan, a.s., Hradec Králové – stavební úpravy a interiér administrativní budovy

studie 2003, projekt stavebních úprav, projekt interiéru, realizováno – 2004

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Jiří Bradáč

Více »

Informační centrum Brno, Nádražní

studie – 2004

Ing. arch. Jiří Mikšík, vizualizace Wave studio

Více »

Areál VEZEKO Velké Meziříčí

dokumentace k územnímu řízení 2001, projekt I. etapy 2001, realizováno 2004

Ing. arch. Martin Mikšík

Více »

Areál ZPV, Brno, Královo Pole

Projekt ke stavebnímu povolení 2001, projekt pro provedení stavby 2001, kolaudace 2002

Ing. arch. Jiří Bradáč, Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková (návrh a DÚR Ing. arch. A. Durchan)

Více »

CD CENTRUM Brno – lokalita Grand

Soutěžní návrh – 2. cena, 2001

Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Martin Kovařík, dopravní řešení Ing. Jan Říha

Více »