Městský design

Soubor staveb sekundárních kolektorů Brno

Objekt pro větrání a únik na ulici Petrské

návrh 2000, projekt 2004, realizace 2005

Ing. arch. Jiří Mikšík

Objekt pro větrání a únik na Jakubském náměstí
návrh 2000

Ing. arch. Jiří Mikšík

Více »

Design veřejného osvětlení

Design veřejného osvětlení pro předprostor Červeného kostela v Brně
návrh 2000

Ing. arch. Jiří Mikšík

Design osvětlení pro vstupní budovu nemocnice U sv. Anny
návrh 1994

Ing. arch. Jiří Mikšík

Více »