Urbanismus a územní plánování

Programy regenerace městských památkových rezervací a zón

Program regenerace Městské památkové rezervace Brno

I. etapa – 1994, II. etapa – 1995, aktualizace – 1996, 1998, 2000, 2006, 2008, 2011, 2015

Program regenerace Městské památkové zóny Prostějov

1996, aktualizace – 2004

Program regenerace Městské památkové zóny Tovačov

1998

Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Josef Němec, CSc., spolupráce Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Marketa Chlupová

Více »

Sídliště V. Nejedlého – výstavba RD

Územní studie, DUR – 2011

Ing. arch. Jiří Bradáč

Více »

Dílčí spolupráce na zakázkách Pöyry Environment a.s.

Suchá nádrž Splav – územní studie 2011

Suché nádrže  Jeřmaň a Mohelnice – posouzení lokalit – územní studie 2010

Opatření na Horní Opavě – studie k investičnímu záměru 2009

Více »

Vyškov – sídliště Dukelská, využití ploch a veřejných prostranství

urbanistická studie, DUR, DSP  2005 – 2009, realizováno 2010

Ing. arch. Jiří Bradáč, Ing. Jan Říha

Více »

Vyškov – sídliště Palánek, využití ploch a veřejných prostranství

urbanistická studie, DUR, DSP – I.etapa   2006 – 2008, realizováno 2010

Ing. arch. Jiří Bradáč, Ing. Jan Říha

Více »

Vyškov – sídliště Hraničky, využití ploch a veřejných prostranství

urbanistická studie – 2008

Ing.  arch.  Jiří Bradáč, Ing. Jan Říha

Více »

Vyškov – sídliště Víta Nejedlého, využití ploch a veřejných prostranství

urbanistická studie – 2007

Ing. arch. Jiří Bradáč

Více »

Brněnská okružní třída a nové městské parky

urbanistická studie – 2005

Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. Jaroslav Šubr, Ing. Renata Šubrová

Více »

CD CENTRUM Brno – lokalita Grand

Soutěžní návrh – 2. cena, 2001

Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Martin Kovařík, dopravní řešení Ing. Jan Říha

Více »

Regulační plán Městské památkové rezervace Brno

urbanistická studie zóny – 1993, územní plán zóny 1. koncept – 1995, 2. koncept – 1997, regulační plán – 1999

Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Josef Němec, CSc.

Více »

Náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou

urbanisticko architektonická soutěž – 1998 – 2. cena

Ing. arch. Jiří Mikšík, Ing. arch. Martin Kovařík, Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Jiří Bradáč

Více »