Soubor staveb sekundárních kolektorů Brno

Objekt pro větrání a únik na ulici Petrské

návrh 2000, projekt 2004, realizace 2005

Ing. arch. Jiří Mikšík

Objekt pro větrání a únik na Jakubském náměstí
návrh 2000

Ing. arch. Jiří Mikšík

Nezařazené