Státní zámek Lysice

Výstavní prostory předzámčí – stavební úpravy – 2016, realizace 2016

Dokončení obnovy fasád – dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby – 2014, realizace – 2016

Západní fasáda zbrojnice – projekt stavební obnovy – 2013, realizace – 2014

Ing. arch. Martin Mikšík