Vyškov – sídliště Víta Nejedlého, využití ploch a veřejných prostranství

urbanistická studie – 2007

Ing. arch. Jiří Bradáč

Nezařazené