Zdravotnické stavby

Nástavba nestátního zdravotnického zařízení Chironax Invest Brno

- dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provádění stavby 2015, realizace 2016

Přístavba Imunologické laboratoře Brno Černovice

- návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení 2004, projekt stavby 2005

Nestátní zdravotnické zařízení Brno Komárov

- návrh stavby, dokumentace k územnímu řízení 2002, dokumentace ke stavebnímu povolení 2003

Ing. arch. Martin Mikšík

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad u Brna

- spojovací krček – návrh 1999, projekt pro stavební povolení 2001

- sklad medicinálních plynů – projekt stavby 1999

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Alena Zajíčková

Lékárny

- studie a projekty lékáren 1992 – 2000

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Jiří Bradáč

Rekonstrukce a modernizace objektu Lékařské fakulty

Ing. arch. Martin Mikšík

zadání, projekt pro stavební povolení 1996, realizační projekt 1997, realizace 2000, nominace na stavbu roku 2000

spolupráce na zadání Ing. B. Jenčková, gen. projektant Promed s.r.o., Ing. František Jakubec

Rekonstrukce prostor pro Ústav lékařské kosmetiky Brno

- dokumentace ke stavebnímu povolení 1998

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. arch. Jiří Mikšík

Rekonstrukce objektu laboratoří Biocyt Brno

- projekt stavby 1997

Fakultní nemocnice Brno Bohunice

- rekonstrukce pavilonu B Kliniky infekčních chorob – studie a projekt pro stavební povolení 1995, realizační projekt 1996, realizace 1997

Ing. arch. Martin Mikšík

- pavilon nukleární magnetické rezonance – projekt stavby 1993, realizace 1994

Ing. František Jakubec, Ing. arch. Martin Mikšík (zadání Ing. arch. Z. Petrů, generální projektant Promed Brno s.r.o.)

Záchytná stanice a detoxikační centrum Brno

- objemová studie 1995

Ing.  arch. Martin Mikšík

Rekonstrukce objektu laboratoří Fakultní porodnice Brno

- objemová studie 1994

Ing. arch. Martin Mikšík, Ing. Petr Uhrín (Promed Brno, s.r.o.)

Dostavba Dětské nemocnice J. G. Mendela Brno

- studie 1992

Ing. arch. Aleš Jenček, Ing. arch. Martin Mikšík

Krajská hygienická stanice v Brně Bohunicích

objemová studie 1992

Ing. arch. Martin Mikšík

Úrazová nemocnice Brno

- propojení objektů Ponávka 6 a 10 – studie a prováděcí projekt 1991, realizace 1992

Ing. arch. Martin Mikšík

Nezařazené